Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Je staat zelf aan het roer en kan zelf bijsturen. Het Leefstijlroer is altijd in beweging, het geeft richting en maakt verbinding. 

Leefstijlroer
Leefstijlroer

Achtergrond

Het Leefstijlroer is ontwikkeld in 2018. Het Leefstijlroer is een breed of holistisch gezondheidsconcept waarbij het niet alleen gaat om lichamelijke kanten van gezondheid maar ook om zaken zoals ontspanning, eigen regie en zingeving.

De adviezen in het Leefstijlroer zijn gebaseerd op wetenschappelijke bronnen, onderzoek vanuit de Blue Zones en in samenwerking met diverse organisaties. In 2019 is een versie van het Leefstijlroer gepresenteerd aan artsen en zorgprofessionals tijdens het jaarcongres 2019 van Vereniging Arts en Leefstijl.

Aan alle deelnemende artsen en zorgprofessionals op het congres en aan de leden van Vereniging Arts en Leefstijl is gevraagd feedback en input te leveren op de adviezen. Mede op basis van deze uitkomsten en enthousiaste reacties is een volgende versie ontwikkeld die door de Vereniging wordt gebruikt als gespreksinstrument voor in de spreekkamer bij (huis)artsen en zorgprofessionals.

Meetinstrument

Het Leefstijlroer is een meetinstrument en een gespreksinstrument om leefstijl bespreekbaar te maken en een eerste aanzet te geven tot leefstijlverandering. Het Leefstijlroer heeft 7 verschillende handvatten: Voeding, Beweging, Ontspanning, Slaap, Relaties, Zingeving en Financiën.

Methode

Het Leefstijlroer kan op verschillende manieren worden ingezet:
Je kunt het zelf invullen en er zelf mee aan de slag gaan. Je kunt het zelf invullen en er mee naar de huisarts of zorgprofessional gaan. Je kunt ermee naar de huisarts of zorgprofessional gaan en het samen invullen.
Door de praktische, bewezen effectieve adviezen is het goed mogelijk hiermee zelf aan de slag te gaan en zelf bij te sturen. Indien gewenst kan er ondersteuning worden gevraagd aan de huisarts of zorgprofessional. De huisarts of zorgprofessional kunnen hierin adviseren, motiveren, begeleiden en waar mogelijk doorverwijzen. De regie ligt ten alle tijd bij jezelf.

Leefstijlroer